Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

 

MİSYONUMUZ

Meslek Yüksekokulumuzun temel misyonu ; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı içerisinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen  öğrenciler yetiştirmektir. 

 

VİZYONUMUZ

Meslek Yüksekokulumuzun temel vizyonu ; İlçemiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.