İdari Personel

FİKRİ COŞKUN
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
ERCAN GÜLER
HİZMETLİ
MUSTAFA OKATAN
HİZMETLİ (Ş)