Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

            Geleceğimizin Teminatı Sevgili Gençler:

               Meslek yüksekokulları; çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip, kendi alanındaki yeniliklere uyum sağlayabilen, iş dünyasının kalifiye ara eleman taleplerine cevap verebilen, onların istediği doğrultuda bilgi ve beceri sahibi, yetenekli ve girişimci elemanlar yetiştirmek amacında olan  iki yıllık Önlisans eğitimi veren eğitim kurumlarıdır. Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları nitelikli ara elemana olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu nedenle;  eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına girecek gençleri iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla  mezun edebilmek temel hedefimizdir.

                Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu üzerine düşen misyonu kurulduğu günden beri başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunacak  kalifiye ara eleman eksikliklerini karşılama hedefi bizleri, mevcut durumumuzu analiz etmeye, ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi belirlemeye ve çözüm önerileri aramaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda Yüksekokulumuz eğitimci kadromuzla birlikte gelecekle ilgili planlamalar yaparken daha bilinçli ve sağlam adımlar atılmasına inanmaktadır. Bu çerçevede yapacağımız çalışmalar ile toplumumuzun  ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarını en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu hedefe yürürken mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmak amacındayız. Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için tüm akademisyen, öğrenci ve idari personelimizin  iş birliği içinde çalışacağına ve herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tamdır. Bu sorumluluk duygusundan hareketle sizlerin mesleki ve sosyal yönden gelişiminizi sağlamak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak en büyük idealimizdir.

              Bütün öğrencilerimize; Yüksekokulumuzda eğitimleri süresince ve mezuniyetleri sonrasında geçirecekleri günlerinin başarılı ve verimli olması dileğiyle sevgilerimi sunuyorum.

               Yüksekokulumuzun kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Gazi SONKUR